HyperLink
 

 

HyperLink


Zasedací místnost

Nabízíme možnost pronajmutí zasedací místnosti ve 4. patøe.
Cena pronájmu
1/2 dne 1400 Kè/bez DPH
1 den 2300 Kè/ bez DPH

Rezervaci lze provést on-line po pøihlášení do rezervaèního systému.
Rezervaci je možné zrušit, nejpozdìji 2 dny pøedem.

Pro získání pøihlašovacích údajù potøebných k rezervaci kontaktujte prosím pana Jandu benes@pasazslavie.cz .

HyperLink  HyperLink

Jméno:
Heslo: